Group 2021

 Dr. Chaoyang Jiang  Advisor
 Yifeng Huo
 Postdoc Research Associate
Zishen (Shawn) Yang Graduate Research Assistant
Erin E. Schnetzer
Undergraduate Research Assistant


Group Alumni

Postdoc/scientist

Graduate Student

Undergraduate Student

Dr. Xurong Xu (2019-2020, Zhejiang Uni), Dr. Ling Li (2013-2014 Jiangnan Univ), Dr. Guangmei Guo (2013-2014 Hebei Univ Sci Tech), Dr. Lei Sun (2012-2014 Henan Univ), Dr. Xiao Gong, (2011-2012), Dr. Yongyi Zhang (2010-2011), Daniel Engelhart (2008, UC Santa Barbara)
Yifeng Huo (Ph.D. 2016-2021), Tanner Wilsdon (MS 2019), Rongmei (Judy) Wei, (2018, USD), Mahsa Moshari (2018, U Idaho), Xianghua (lily) Meng (Ph.D. 2012-2017), Nathan L. Netzer (Ph.D. 2009-2014), Chao Qiu (Ph.D. 2009-2014), Ying Bao (Ph.D. 2009-2013), Alfred T. Maingi (MS. 2009-2011), Qiang Zhang (2008, USC).
Yuan (Tracy) Tian (Black Hills State U, 2021 REU), Samantha Curry (2017-2020), Andew Trowbridge (Concordia College MN, REU, 2019) Vienna Tang (2018), Jackie E Dyer ( Georgetown U, REU, 2017), Dakota Junkman (2013-2014), George F. McKinney Jr. (Lock Haven U. PA, REU, 2014), Junhao (Howie) Bao (2013-2014, USD), Tam ho (2012-2014), Albert Foster III (Locak Haven U. PA. REU 2013), Christina Dobson-Jones (U Central Missouri REU 2012), Zachary Barnhart (2011-2012, USD), Katie S. Schlotterback (2011-2012, KCUMB), Mindy Stewart (2010-2011, SDSU), S. Nathan Harding (2011), John Schloss (2009-2010), Kurt Aberle (2009), Justiin A. Johnson (UT Austin REU, 2009), Trish Leibfarth (2008), Marie Hiemstra (U Michigan REY 2008)

   

114 Churchill Haines, Department Chemistry, The University of South Dakota, Vermillion, SD 57069