Group 2022

 Dr. Chaoyang Jiang  Advisor
Zishen (Shawn) Yang Graduate Research Assistant
Erin
Erin E. Schnetzer Graduate Research Assistant
Levi

Levi Spencer
Graduate Research Assistant

Group Alumni

Postdoc/scientist

Graduate Student

Undergraduate Student

Dr. Yifeng Huo (2021-2022, Siena College, NY)

Dr. Xurong Xu (2019-2020, Zhejiang Uni),

Dr. Ling Li (2013-2014 Jiangnan Univ),

Dr. Guangmei Guo (2013-2014 Hebei Univ Sci Tech)
,

Dr. Lei Sun (2012-2014 Henan Univ),

Dr. Xiao Gong, (2011-2012),

Dr. Yongyi Zhang (2010-2011 Suzhou),

Daniel Engelhart (2008, UC Santa Barbara)

Yifeng Huo (Ph.D. 2016-2021),

Tanner Wilsdon (MS 2019),

Rongmei (Judy) Wei, (2018, USD),

Mahsa Moshari (2018, U Idaho),

Xianghua (lily) Meng (Ph.D. 2012-2017),

Nathan L. Netzer (Ph.D. 2009-2014),

Chao Qiu (Ph.D. 2009-2014),
 
Ying Bao (Ph.D. 2009-2013),

Alfred T. Maingi (MS. 2009-2011),

Qiang Zhang (2008, USC).
Delaney Patocka (Peru State Coll, 2022, REU)
Taylor Brown (Savannah State Univ, 2022 REU)

Yuan (Tracy) Tian (Black Hills State U, 2021 REU),
Samantha Curry (2017-2020),
Andew Trowbridge (Concordia Coll.MN, REU, 2019)
Vienna Tang
(2018)
,

Jackie E Dyer
( Georgetown U, REU, 2017),
Dakota Junkman (2013-2014),
George F. McKinney Jr. (Lock Haven U.PA, REU, 2014),
Junhao (Howie) Bao (2013-2014),
Tam ho (2012-2014),
Albert Foster III (Locak Haven U. PA. REU 2013),
Christina Dobson-Jones (U Central Missouri REU 2012),
Zachary Barnhart (2011-2012),
Katie S. Schlotterback (2011-2012, KCUMB),
Mindy Stewart (2010-2011, SDSU),
S. Nathan Harding (2011),
John Schloss (2009-2010),
Kurt Aberle (2009),
Justiin A. Johnson (UT Austin REU, 2009),
Trish Leibfarth (2008),
Marie Hiemstra (U Michigan REU 2008)

   

114 Churchill Haines, Department Chemistry, The University of South Dakota, Vermillion, SD 57069